Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnika do pracy lekkiej


  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Drawsku Pomorskim

                                    ogłasza nabór na stanowisko robotnika do pracy lekkiej

Nazwa i adres jednostki:

ZSP w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Połczyńska 7

tel. 94 36 326 42

e-mail: zsp.drawsko@onet.pl

 

wymiar zatrudnienia: 1/1 etat

umowa: na zastępstwo

 

 

I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie.

2. Minimum wykształcenie zawodowe ( preferowane wykształcenie średnie)

3. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4. Niekaralność ( kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe)

5. Nieposzlakowana opinia

6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.

 

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU ROBOTNIK DO PRACY LEKKIEJ

  1. Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

  2. Przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w szkole.

  3. Dbałość o powierzony sprzęt i rośliny.

  4. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

  5.  Dyżurowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

  7. Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego.

  8. Wykonywanie innych, powierzonych przez dyrektora czynności wynikających z organizacji pracy szkoły.

III. Charakterystyka wymagań na stanowisku

     Cechy osobowości:

 Obowiązkowość, odpowiedzialność, dyskrecja, uczciwość, sumienność, komunikatywność, opanowanie, wysoka  kultura osobista, troskliwość

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV, list motywacyjny

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

3. Świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej

4. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: starsza woźna

 

V. Inne informacje:

1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas zastępstwa.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.

5. Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek i odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku naboru, który zostanie umieszczony na stronie internetowej BIP.  

 

VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko robotnika do pracy lekkiej”  w terminie  do 13.10.2017 roku do godziny 12.00.  w sekretariacie szkoły lub pocztą.                                                   

  Dyrektor ZSP

                                                                                                        w Drawsku Pomorskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie,

ul. Połczyńska 7; tel.: 94 363 26 42; fax: 94 363 44 35

ul. Złocieniecka 25: tel./ fax 94 363 22 41

e-mail: zsp.drawsko@onet.pl

http://zsp-drawsko.pl

0x01 graphic

POWIAT DRAWSKI - JEZIOR PIĘKNYCH MORZE

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oferta pracy.pdf (PDF, 231.31Kb) 2019-04-17 11:36:12 281 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Jasyk 17-04-2019 11:36:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Jasyk 17-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Jasyk 17-04-2019 11:36:12