Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  •  ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  •  wywieszenia informacji w siedzibie Zespołu Szkół, w miejscu ogólnie dostępnym,
  •  na wniosek osoby żądającej (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę instytucji. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

  •  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
  •  zakres żądanej informacji,
  •  sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Zespołu Szkół, kserokopia, pliki komputerowe),
  •  rodzaj nośnika (np.: papier,  CD-ROM),
  •  forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie Zespół Szkół powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Szkół nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zakańcza się.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Jasyk 29-07-2013 14:26:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Jasyk 29-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Jasyk 29-07-2013 14:26:59