Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 nr 7 poz. 33.

 

1. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 nr 7 poz. 33. W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia archiwum zakładowego.
 
2. Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do archiwum zakładowego.
 
3. W jednostce prowadzone są:
 

Rejestry, ewidencje:
• rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,
• rejestr wydanych zaświadczeń,
• rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
• rejestr wydanych świadectw ukończenia technikum,
• rejestr wydanych świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
• rejestr wydanych świadectw ukończenia  gimnazjum dla dorosłych,
• rejestr wydanych świadectw dojrzałości,
• rejestr wydanych duplikatów świadectw i dyplomów,
• rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego,
• rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciel kontraktowego,
• rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• rejestr pieczęci,
• rejestr delegacji służbowych,
• ewidencja druków ścisłego zarachowania – szkolny rejestr rozrachunku świadectw,
• ewidencja druków ścisłego zarachowania,
• ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli,
• ewidencja wydanych legitymacji służbowych,
• ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych.


Archiwum:
Zasób archiwalny archiwum Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:
• dzienniki lekcyjne,
• księgi arkuszy ocen,
• księgi protokołów egzaminów dojrzałości,
• akta osobowe uczniów i słuchaczy,
• księgi uczniów,
• rejestry wydanych świadectw,
• kroniki szkolne,
• księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
• księgi protokołów z posiedzeń Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych,
• zarządzenia Dyrektora Szkoły,
• projekty organizacyjne,
• akta osobowe pracowników,
• listy płac,
• kartoteki wynagrodzeń,
• kartoteki zasiłkowe,
• plany budżetowe,
• bilanse,
• dowody bankowe,
• dowody kasowe,
• dokumentacja finansowa i księgowa,
• dokumentacja techniczna,
• dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.

W archiwum Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim znajduje się dokumentacja szkolna absolwentów oraz dokumentacja kadrowa pracowników zlikwidowanych szkół:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim,
Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego  w Drawsku Pomorskim.

Dokumentacja szkoły jest przechowywana i archiwizowana stosownie do ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 14-07-1983 r. (Dz. U. poz. 173 z późn. zmianami)

Dane osobowe są pod ochroną, a sposoby i zasady ich udostępniania są realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Jasyk 28-07-2013 23:20:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Jasyk 28-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Jasyk 09-06-2021 14:20:46